Minden amit a vegyifülke szabványról tudni kell… 

complexlab_logo

 

„LABORTECHNIKA AZ ÖN IGÉNYE SZERINT…”

 

 

 

VEGYIFÜLKE TANÚSÍTÁS- MSZ EN 14175 SZABVÁNYI ÖSSZEFOGLALÓ

 

 

Mitől is véd a vegyifülke?


A vegyifülke elsősorban a felhasználó és környezete számára biztosít teljes körű védelmet, a kísérletek közben keletkező veszélyes koncentrációjú és/vagy mennyiségű légszennyező anyagokkal szemben, a fülke légkörében való tartásával, majd az elszívásával. Másodsorban a kísérletek közben használt veszélyes anyagok a felhasználóra való kifröccsenésétől, kiömléstől, esetleges robbanásának hatásaitól nyújt megfelelő védelmet a speciális üvegezésű eltolható ablak.


Mit is jelent az MSZ EN 14175 szabvány?


Magyarország Európai Uniós csatlakozása után, az Európai Szabványok felülírták a Magyar Szabványokat, így biztosítva a tagországokon belüli azonos szabványosítási eljárásokat. Előnye, hogy bármely tagországban vásárolt tanúsítvánnyal ellátott termékkel kapcsolatosan, megfelelő információkat kapunk, hogy milyen bevizsgálási eljárásokon ment keresztül és milyen minőségi követelményeknek felel meg.


Az MSZ EN14175 szabványcsalád a vegyifülkékre vonatkozóan fogalmazza meg az alapvető minőségi és szerkezeti követelményrendszereket, melyet a fülkéknek minden körülmények között biztosítania szükséges a felhasználó és környezete megfelelő védelmének érdekében.


A szabványcsalád a vegyifülkékre vonatkozóan 5 darab szabványt tartalmaz, melyeket a szabvány végén található -1,-2,-3,-4,-6-os végződésekkel különböztet meg.

EN 14175-1 Vegyifülkékre és a szabványokra vonatkozó szótár

EN 14175-2 Vegyifülkékre vonatkozó biztonsági és teljesítménykövetelményei

EN 14175-3 Vegyifülkékre vonatkozó típusvizsgálati módszerek

EN 14175-4 Vegyifülkékre vonatkozó helyszíni vizsgálati módszerek

EN 14175-6 Változtatható légáramlású vegyifülkék


Miért szükséges, hogy a vegyifülkének legyen MSZ EN 14175 tanúsítványa?


A magyarországi munkáltatóknak, az általa foglalkoztatott munkavállalók felé kötelezettségei vannak. Egy kötelezettsége a sok közül, hogy megteremtse a biztonságos munkához a feltételeket a munkavállalókkal szemben. Amennyiben, tanúsított vegyifülke beszerzése mellett dönt, ami a jelenlegi szabványoknak megfelel, akkor Ön egyben elkötelezi magát, hogy azoknak a cégeknek a sorába tartozik, melyek elsősorban nem pénzügyi megfontolásból vásárolja a munkához szükséges eszközöket, hanem elsősorban a beszerzésnél, az ott dolgozók testi épségének a megóvását tűzte ki célul.

Másodsorban igen fontos kiemelni, hogy a Magyarországon érvényben levő jogszabályoknak való megfelelés. Egy esedékes hatósági vizsgálat során, nincs oka az aggodalomra és a félelemre, hogy büntetést érvényesítenek a cégük ellen.


Mit biztosít az MSZ EN 14175 szabványcsalád?


A vegyifülkénknek nem csak feltehető bizonyossággal kell megfelelni az MSZ EN 14175 szabványoknak, hanem a tanúsítvány megszerzéséhez szükséges részletes és szakszerű bevizsgálási folyamaton is át kell esnie. Amennyiben a vizsgált fülke mért értékei megfelelnek a szabványban előírt értékeknek, úgy a vegyifülke megkapja a tanúsítványt, hogy az európai szabványoknak megfelel.


Ennek célja, hogy garantálja a felhasználó számára, hogy a vegyifülke minden körülmények között,:

v     a megfelelő légelszívást biztosítja,

v     a megfelelő kifröccsenés, kiömlés elleni védelmet biztosítja,

v     a robbanás hatásaitól való védelmet,

v     az üzemzavar okozta nem megfelelő elszívási mennyiség, az emberi mulasztások azonnali riasztását hang- illetve fényjelzéssel biztosítja. 


Milyen eljárásokkal vizsgálják be a vegyifülkéket?


A vegyifülkék minőségi és szerkezeti követelményrendszereit kétféleképpen vizsgálja a szabvány:

v     Típusvizsgálat: melynek során a vegyifülkét a gyártó vizsgáltatja be, hogy ellenőrzött körülmények között megfelelő-e. A típusvizsgálati módszerek eljárásainak részletes leírásával az MSZ EN 14175-3 szabvány, míg az alapvető követelményekkel az MSZ EN 14175-2 szabvány foglalkozik.

v     Üzembehelyezési vizsgálat: a telepítés után vizsgálják a vegyifülkét, hogy az adott helyiségben is megfelelnek e a mért paraméterek a szabványnak. Az üzembehelyezési vizsgálati eljárásoknak részletes leírásával az MSZ EN 14175-4 szabvány, míg az alapvető követelményekkel az MSZ EN 14175-2 szabvány foglalkozik.
Az egyes szabványi elemekről részletesebben:


Miről ír az MSZ EN 14175-2 szabvány?


A szabvány az általános biztonsági és szerkezeti követelményrendszereket foglalja magában. Az első egységben a tervezési kritériumokat fogalmazza meg, a vegyifülkékkel kapcsolatban. Mint, például :

v     A veszélyes koncentrációjú vagy mennyiségű légszennyező anyagok légtérbe jutásának meggátlása.

v     A légszennyező anyagok megfelelő elszívásáról való gondoskodás, hogy hatékonyan csökkentsük robbanásveszélyt vagy a veszélyes anyagok munkatérbe jutásának kockázatát.

v     A felhasználót védeni kell a kifröccsenés és a repülő részecskékkel szemben, a fülke elején található tolóablakok felhasználásával.


Általános követelmények:


Vegyifülkék általános méretei:

v     Szélessége: az optimális 100 mm-es méretugrásokkal 1200-1500 mm közötti érték.

v     Mélysége az optimális 600-1200 mm közötti érték.

v     Magassága a munkalapnak a földtől 900 mm (tűrése + 50 mm és – 0 mm, előnyösebb ha 0 mm), továbbá lehet 500 mm, 720 mm, és a tűrései ± 50 mm.


Alapanyagok:

v     A vegyifülkét alkotó elemek alapanyagainak, az előrelátható mechanikai, kémiai és hőhatásokkal szemben, ellenállónak és nehezen éghetőnek kell lennie a várt használat során.


v     A tolóablakoknak átlátszónak kell lenniük, és olyan alapanyagot kell használni, ami, optimálisan fizikális védelmet biztosít a véletlenszerű anyagok kiáramlása ellen.


Biztonsági előírások a következőre terjednek ki:

v     Munkatér

v     Munkalap

v     Légterelők

v     Tolóablak


A legfontosabbak példákban:

v     A munkalap 2 KN-os statikus terhelésnek, deformáció és sérülés nélkül kell, hogy ellenálljon.

v     A tolóablakok lehetőség szerint, különböző nyitási irányokat tegyen lehetővé (függőleges és vízszintes). A függőleges irányba a maximális nyitási magasság 500 mm-nek kell lennie és ebben a maximális nyitási pozícióban meg kell, hogy álljon. Ha a maximális érték felett, helyezkedik el, akkor vészjeleket kell kibocsátania hang és fény formájában.

v     A tolóablakokat, bármely pozícióban megállíthatónak kell lennie. Kézi mozgatás esetén maximum 30 N-os erőkifejtéssel kell, hogy mozogjon, míg gépi mozgatás esetén maximum 0,5 m/s kell, hogy mozogjon.

v     A tolóablak felfüggesztésének meghibásodása esetén, kiesés elleni védelemmel kell ellátni az egységet

Légáramlás:

v     A küszöbértékek a nemzetközi szabványban szerepelnek. A légáramlat jelzőkészüléke mutatja számunkra mindig az éppen aktuális elszívási paramétereket. Használatával állíthatjuk is az értékeket, a megfelelő elszívás érdekében. Hang és fényjeleket kell, közvetítenie, abban az esetben, ha a légelszívás paraméterei nem megfelelőek.

Szerviz

Kivezetések

Elektromos csatlakozók

v     Ezek elhelyezését, lehetőség szerint a vegyifülke külső falán, kell megoldani, nem a belső munkatérben. A csatlakozóknak védelmet kell biztosítani a folyadékokkal szemben és a legkisebb védelmi osztály az IP44-es elektromos csatlakozó lehet.

Világítás

v     A világításnak meg kell, hogy feleljen az MSZ EN 14175-3:2003 szabványnak.


A szabvány végén, a „termék kézikönyvének” szerkezeti felépítését szabályozza.


A következő elemeket kell, hogy tartalmazza:

v     Fő szerkezeti egységek leírása

v     Telepítési útmutató

v     Általános használati és biztonsági útmutató

v     Karbantartási és tisztítási útmutató

v     Pótalkatrészek listája

v     Típus vizsgálati tanúsítvány


Miről ír az MSZ EN 14175-3 szabvány?


A szabvány a vegyifülkékkel szemben támasztott típusvizsgálatokat és az eljárás menetét részletezi.


Az első egységben a vizsgálat körülményeire vonatkozóan állít fel követelményeket a szabvány, hogy így minden egyes vizsgálat által kapott adatok összehasonlíthatóak legyenek a bevizsgálás helyiségétől függetlenül.


Ilyen alapvető paraméterek, hogy a helyiségnek:


v     A szélessége és a hosszúsága nem lehet kisebb, mint 4,0 m és a belmagassága 2,7m.

v     A teremben lévő hőmérséklet 23±3º. A bejövő levegő hőmérséklete vizsgálat alatt, a terem hőmérsékletével kell, hogy megegyezzen ±1º.

v     A mérés alatt a teremben a kezelőn/kezelőkön kívül senki sem tartózkodhat. Az ajtóknak és ablakoknak zárva kell lenniük.


A következőkben a különböző vizsgálatokhoz használt mérőműszerek és a vizsgálati eljárás pontos leírásával és a még elfogadható legnagyobb tűrések meghatározásával foglalkozik a szabvány.


Általánosan a teszt során alkalmazandó műszerek, egységek és eljárások melyek többek közt szerepelnek:

v     Nyomjelző gáz

 • A teszt során kén-hexafluoridot kell alkalmazni.

v     Kísérleti gáz

 • A nitrogén alapú tesztgáz maximálisan 10±1%-át tartalmazhatja az SF6.

v     Nyomásszabályozó

 • A teszt gáz nyomásszabályozója lehet az átfolyási levegőt beállítani, ±5%-os hibahatár mellett.

v     Gáz analizátor

 • Az analizátornak a 10-8-on vagy kisebb frakciójú kísérleti gázokat tudnia kell érzékelni.

v     Állandó idejű mintavétel

 • A mintavevési rendszernek, 15 másodpercenkénti vagy kevesebb mintavételi lehetőségnek kell megfelelnie.

v     AdatrögzítésSzükséges vizsgálatok:


Tolóablak vizsgálata:

v     Függőlegesen maximum 500 mm ±1 %-ra nyithatónak kell lennie.

v     Vízszintesen maximum az ablakot/ablakokat egyik felének 500 mm ±1 %-ra nyithatónak kell lennie.

v     Kombináltan a két előbbit, egyszerre kell végrehajtani.


Légáramlás teszt

v     A vizsgálatot, olyan műszerekkel kell elvégezni, melyeknek EN ISO 5167-1-es tanúsítványokkal rendelkeznek. A mérési bizonytalanság nem haladhatja meg a ±5%-ot.

v     Az anemométernek pontos típusát és érzékenységének szintjét is meghatározza.


Szigetelés megbízhatósága

v     A tesztet a szabványban foglalt módon elvégezzük, majd az eredményeket kiértékeljük.


Légcsere hatékonyság

v     A mérés során a tolóablakokat be kell csukni, majd a nyomjelző gázt beengedni a belső légtérbe. Mérni és regisztrálni, kell a gáz koncentrációját. 200 másodperc után a gáz befecskendezést leállítjuk. A mért eredményeket a szabványban megadott módon elemezzük.

 

Nyomásveszteség

v     A megfelelő nyomásveszteség értéke a vegyifülke leírásában található meg.


Ablakszárny teszt

v     Felfüggesztés vizsgálata

v     Elmozdulások mértékének vizsgálata

v     Fröccsenő folyadékkal szembeni védelem

v     Megállásának és riasztójának (hang+fény) vizsgálata


Légtechnika kijelző teszt

Következő teszteket kell elvégezni

v     Riasztás, amikor nincs megfelelő elszívás

v     Vizuális riasztó láthatósága és a hang riasztó némítása


Szerkezet és anyagvizsgálatMegvilágítás vizsgálata

v     Minimum négyzetméterenként 8 helyen kell mérni a munkalap felületén.


Teszt dokumentálása

v     Melynek tartalmaznia kell a következőket:

 • Gyártó neve, címe
 • Vegyifülke neve, típusszáma
 • Vegyifülke műszaki leírása
 • A vizsgálatot végző cég neve, címe
 • A vizsgálatot végző személy neve, aláírása, vizsgálat dátuma
 • Vizsgálatban szereplő műszerek leírásai, kalibrálási dokumentációja
 • Vizsgálati helyiség/környezet paraméterei
 • Tolóablak elhelyezkedéseinek dokumentálása
 • Légsebesség értéke
 • A vegyifülke elülső síkjára merőleges áramlási sebesség tesztjének az eredménye
 • Szigetelés megbízhatóságának tesztjének az eredménye
 • A légáramlás tesztjének az eredménye
 • Légcsere teszt eredménye
 • Nyomáskülönbség dokumentációja
 • Tolóablak felfüggesztésének dokumentációja
 • Tolóablak kifröccsenés elleni védelmének dokumentációja
 • Hangnyomás
 • Megvilágítás dokumentációja
 • Légsebesség kijelző dokumentációja
 • Szabványok hivatkozásaMiről ír az MSZ EN 14175-4 szabvány?


A szabvány a vegyifülkékkel szemben támasztott helyszíni vizsgálati módszerek és az eljárás menetét részletezi.


Elsődleges ellenőrzések


Az ellenőrzéseket általában optikai ellenőrzéssel, vagy ha szükséges egyszerű mérőműszerekkel végzik el.


v     A gyártó által megadott helyes telepítési útmutató betartásának ellenőrzése.

v     Kifröccsenés elleni védelem ellenőrzése.

v     Az ablakok elmozdításának ellenőrzése

v     A vegyifülke típustesztjének a megfelelőségének az ellenőrzése

v     Szolgáltatások ellenőrzése

v     Anyagok ellenőrzése

v     Megfelelő mechanikai összeszerelés és integritás telepítés utáni ellenőrzése

v     Nyomáscsökkentő ellenőrzése

v     Konstrukció megközelíthetőségének ellenőrzése


Továbbá ellenőrizni kell a Gyártó általi nyilatkozatot vagy típusvizsgálati tanúsítványt.


A következőket kell tartalmaznia a gyári nyilatkozatoknak

v     Világítás

v     Szerviz

v     Alapanyagok

A következőket kell tartalmaznia a típusteszt tanúsítványának

v     Szigetelés

v     Szigetelés megbízhatósága

v     Légcsere hatékonyság


A következő vizsgálatokat kell elvégezni a telepítés után. A szabvány tartalmazza mindezek részletes leírását és a vizsgálatok menetét.


v     Síkra merőleges áramlási sebességi vizsgálat

 • Célja, hogy a típusvizsgálati adatokat ellenőrizzük, hogy még megfelelőek e a vegyifülke telepítése után is. Másik fontos célja, hogy létrehozzunk az adott környezetében lévő referencia értéket ezzel a teszttel, amit későbbi rutintesztek elvégzésekor, már referencia értékként tudunk összehasonlítani.

v     Térfogatáram teszt

 • A vizsgálat célja, hogy a telepítés utáni teszt során mért adatok, megfelelnek e a típusvizsgálat során mért adatokkal.

v     Nyomásveszteségi vizsgálat

 • A vizsgálat célja, hogy a telepítés utáni teszt során mért adatok, megfelelnek e a típusvizsgálat során mért adatokkal.

v     Légáramlás teszt

v     Helyiség légsebesség vizsgálata

 • Célja, hogy felmérjük, hogy a vegyifülke környékén, milyen sebességű légáram található.

v     Biztonsági rendszer vizsgálata

v     Szigetelés vizsgálata

v     Hangnyomás tesztMiről ír az MSZ EN 14175-6 szabvány?


A szabvány a változtatható légáramlású vegyifülkékkel szemben támasztott követelményeket részletezi.


A variálható elszívási rendszer irányítja a levegő elszívását a vegyifülkében, attól függően, hogy a tolóablak milyen mértékben van kinyitva.


A vizsgálat célja, annak a megállapítása, hogy a térfogatáramból eredő eltéréseket, mennyiben befolyásolja a nyomáskülönbséget, ami környezet és a VAV csöve között áll fenn. Másodlagosan megállapítja azt a minimális nyomáskülönbséget, ami szükséges a VAV megfelelő működéséhez.


Követelmények:

v     Vizsgálati körülmények

 • Alapjában véve ugyanaz, mint az EN 14175-3. szabványban, de tartalmaz kiegészítést is, hogy a vizsgálati szoba és a mellette lévő szoba közötti nyomáskülönbség nem lehet ±5 Pa felett.


Telepítési teszt

Tipikus teszt, melynek során megállapítják a levegő légáramának a karakterisztikáját, dinamikus irányítás működését és a minimum üzemeltetési nyomás értékét.


v     A tesztelés során a minimum beállítások vannak érvényben, mikor az ablak a minimumon van kinyitva (zárva van). Mikor teljesen nyitva van, akkor a légáram sebességének a maximális helyzetben kell lennie a teszt során.


v     Vizsgálat maximális és minimális nyomáskülönbség alatt. Előbbinél teljesen zárva van, míg utóbbinál teljesen nyitva van az ablak.


Szigetelés vizsgálata

Légcsere vizsgálat (minimumnál)Teszt dokumentálása

v     Melynek tartalmaznia kell a következőket:


Típusteszt VAV rendszerrel szemben:

 • Gyártó neve, címe
 • A rendszer neve, típusszáma
 • Rendszer műszaki leírása
 • A vizsgálatot végző cég neve, címe
 • A vizsgálatot végző személy neve, aláírása, vizsgálat dátuma
 • Vizsgálatban szereplő műszerek leírásai, kalibrálási dokumentációja
 • Vizsgálati helyiség/környezet paraméterei
 • Tolóablak elhelyezkedéseinek dokumentálása
 • Légsebesség értéke
 • Szigetelés megbízhatóságának tesztjének az eredménye
 • A légáramlás tesztjének az eredménye
 • Légcsere teszt eredménye
 • A VAV rendszer mért értékeinek diagramba való foglalása
 • Szabványok hivatkozása

Típusteszt VAV rendszerrel felszerelt vegyifülkékkel szemben:

 • Gyártó neve, címe
 • Vegyifülke neve, típusszáma
 • Vegyifülke műszaki leírása
 • A vizsgálatot végző cég neve, címe
 • A vizsgálatot végző személy neve, aláírása, vizsgálat dátuma
 • Vizsgálatban szereplő műszerek leírásai, kalibrálási dokumentációja
 • Vizsgálati helyiség/környezet paraméterei
 • Tolóablak elhelyezkedéseinek dokumentálása
 • Légsebesség értéke
 • A vegyifülke elülső síkjára merőleges áramlási sebesség tesztjének az eredménye
 • Szigetelés megbízhatóságának tesztjének az eredménye
 • A légáramlás tesztjének az eredménye
 • Légcsere teszt eredménye
 • A vegyifülke és a VAV rendszer gyártójának megjelölése, ha különböznek.
 • A VAV rendszer mért értékeinek diagramba való foglalása
 • Szabványok hivatkozása

Helyszíni teszt

 • Gyártó neve, címe
 • Vegyifülke neve, típusszáma
 • Vegyifülke műszaki leírása
 • A vizsgálatot végző cég neve, címe
 • A vizsgálatot végző személy neve, aláírása, vizsgálat dátuma
 • Vizsgálatban szereplő műszerek leírásai, kalibrálási dokumentációja
 • Vizsgálati helyiség/környezet paraméterei
 • Tolóablak elhelyezkedéseinek dokumentálása 

_______________________________________________________

 

SGS

COMPLEXLAB KFT.

cím: 1031 Budapest, Petur u. 35.,Telefon: 243-3756, 243-5069, 454-0606, Fax: 453-2460 e-mail: info@complexlab.hu, www.complexlab.hu

 Vissza


1033 Budapest, Szőlőkert utca. 4., Tel.: 243-3756, e-mail: info@complexlab.hu
® Copyright 2019 Complexlab