Mérlegek > Fogalmak mérlegekhez


Piktogramok jelentése


cal piros Belső jusztírozó automatika (CAL): A pontosság beállítása, egy belső      

              motormeghajtású jusztírozó súllyal.

calJusztírozó program (CAL): A pontosság beállításához. Külső jusztírozósúly 

               szükséges.

pcs Darabszámlálás: A referencia- darabszám választható. A kijelzés átkapcsolása 

              darabszámról súlyra.

pc Adat-interfész: Az interfész típusát egy piktogram jelzi.


glp GLP/ISO jegyzőkönyvezés a mérési adatok számára, dátummal órával és azonosító-

              számmal.

rez Receptúra: A tára-edény súlya és a recept összetevői számára külön tárolóval (nettó

               összesen)

szazalek Folyamat-meghatározás: A referencia-súlytól (100%) való eltérést %-ban jelzi ki

              gramm helyett.

unit Súlymértékegységek: Gomb nyomással átváltható pl. nem metrikus mérték

             egységekre. Lásd a mérlegmodellt.

tolMérés tűréshatárral: A felső és alsó határérték programozható, pl. adagolásnál és

                osztályozásnál.

ip Por és freccsenő víz ellen védett: Az védettség típusát egy piktogram jelzi.


eger Állatmérő program: Kiszűri a rázkódásokat.

 

 

inox Ötvözött acél: A mérleg korrózió ellen védett.

 

 

u Horoggal végzett mérések: Lehetséges a teher felvétele a mérleg alsó felén.

 

 

batElemes üzem: Az elemtípus meg van adva mindegyik műszer számára.

 

 

akuAkkumulátoros üzem: Újrafeltöltő készlet.

 

 

230 VHálózati adapter: 230 V/50Hz. Sorozatszerűen D szabvány. Kérésre GB, AUS vagy

              USA szabvány szerint.

tarTárázás: A kijelző visszaállítása „0”-ra  megterhelt mérlegnél, pl egy tartály

              hozzáméréséhez vagy súlyának levonásához.


KERN A–Z

 

A Föld vonzása:
Az elektronikus mérlegek pontoss&a`cute;gára jelentős befolyással van. Mivel a vonzás mértéke a Föld minden pontján más, a mérlegeket a helyszín függvényében kell jusztírozni.


A környezeti feltételekhez való illesztés szűrője:
Kiszűri a rázkódásokat, miközben megnöveli a mérleg belső mérési ciklusait, azaz megnöveli az integrálási időt.


A mérleg hitelesítése a CAL EXT jusztírozó programmal:
A jusztírozó-programot a hitelesítés után egy hivatalos bélyeggel lepecsételik. A hitelesítés csak a megadott felállítási helyre érvényes. A Föld vonzása. Ez miatt kell a hiteles előkészítésekor a felállítás helyét postai irányítószámmal együtt megadni. Az üzemi vagy felállítás helyén történő hitelesíthésért lásd a mindenkori modell adatait.


A mérleg mérési bizonytalansága (= a mérés pontossága):
Minden egyes mérlegre külön határozzák meg egy pontosan előírt eljárás szerint, amelyet a kalibrálási bizonyítványba dokumentálnak.  Különböző belső és külső tényezőktől függ. A mérési bizonytalanság nő a mérleg növekvő terhelésével, lásd a 89. oldalon.


A mérőeszközök felügyelete:
Az ISO 9000 szabványsorozat, a GLP és hasonlók szerinti minőségirányítási rendszerekben követelmény. A mérőeszközöket (pl. mérlegek) és ellenőrzőeszközöket (pl. ellenőrző súlyok) meghatározott intervallumonként helyesség szempontjából le kell ellenőrizni (kalibrálni kell),
Újra kalibrálás.


A mérőműszer jusztírozása:
Egy mérőmennyiség pontos beállítása szakember által végzett beavatkozással a mérési rendszerbe.


Adat-interfész/-paraméter
Többnyire RS 232 C, kétirányú. A nyomtató vagy számítógép közvetlen csatlakoztatásához a mérleghez. Az interfész-paraméter  beállítása a billentyűzeten keresztül történik Interfész kábel, lásd a 88. oldalon


Automatikus tára:
A tára-edény felhelyezésekor a mérleg automatikusan azonnal nullát jelez. Időt takarít meg.


Az egyes darabok darabszáma:
Megmérünk pl. 10 darab egyforma darabot, a Referencia- darabszám 10. Most a mérleg automatikusan kiszámolja egy darab átlagsúlyát.
Ettől kezdve a számolandó egyforma darabokat azonnal darabszámban jelzi ki. Itt a következő érvényes:
Minél nagyobb a referencia-darabszám, annál nagyobb a darabszámlálás pontossága.


Belső ellenőrzősúly:

Mint a külső ellenőrzősúly, csak be van építve a mérlegbe és motor hajtja. Az ellenőrzősúly-pontossági osztályok E, F, M és ezek általános hozzárendelése a mérlegtípusokhoz: E2 A legpontosabb ellenőrzősúlyok nagy feloldású analitikus mérlegekhez a következő hitelesítési osztályból , ≥ 100.000 e

F1 Finom súlyok az analitikus/precíziós mérlegek számára hitelesítési osztály / , egészen 100 000 e-ig
F2 Ellenőrzősúlyok precíziós mérlegek számára hitelesítési osztály , egészen 30.000 e -ig
M1 precíziós súlyok az ipari és kereskedelmi mérlegek számára, hitelesítési osztály , egészen 10 000 e-ig

Közelebbi szabályokat a megfelelő ellenőrzősúly megállapításáról és a felhasználási példákat lásd a 91. oldalon.


Dinamikus mérlegek:
Szűrő.
DKD = Deutscher Kalibrierdienst azaz Német kalibrálási szolgálat lásd a 89 oldalon
DKD szerinti kalibrálási bizonyítvány (=DKD-kalibrálási bizonyítvány)
A mérleg vagy ellenőrzősúly méréstechnikai tulajdonságait dokumentálja valamint ennek visszavezethetőségét a nemzeti etalonra. Felárért. Lásd a 89/90 oldalon.

Egy mérleg hitelesítése jusztírozó automatikával ill. CAL INT jusztírozó kapcsolóval:
A felállítási helyre vonatkozó korlátozások érvényüket veszítik, mivel a jusztírozó automatika a hitelesítés után is használható marad, ezért nem pecsételik le. Ebben az esetben a hitelesítés nem helyhezkötött.


Egy mérleg mérési tartományának jusztírozása:
Akár a elle nőrző súllyal kívülről, a jusztírozó - programmal (CAL), akár a belső jusztírozó automatikával ill. jusztírozó kapcsolóval. Ez hőmérsékletváltozásokkor, megváltozott környezeti feltételek esetén vagy a helység megváltoztatása esetén stb. szükséges
A napi rutin-ellenőrzés ajánlott.


Egy mérőműszer kalibrálása:
Egy mérőmennyiség helyességének megállapítása a mérési rendszerbe való beavatkozás nélkül. Példa: Egy mérleg ellenőrzése az ellenőrzősúly ráhelyezésével. Korábban a „kalibrálás“ szót a jusztírozásra is használták.


Félmikromérleg:
A d = 0,01 mg osztásértékű analitikai mérleg d = 0,01 mg.
GLP: A Helyes Laboratóriumi Gyakorlat (Good Laboratory Practice) és ISO/GLP.


Háttér-megvilágítású kijelző:
Erős kontrasztarányú kijelző, amely sötétben is le lehet olvasni.


Hitelesítés:
Csak a „hitelesíthető“ mérlegeket lehet hivatalosan hitelesíteni. Ezek a mérlegek M-el vannak megjelölve. A hitelesíthető az állam írja elő üzleti forgalomban. A fogyasztóvédelmet szolgálja.


Hitelesítés:
A 90/384/EWG EU-irányelv szerint azokat a mérlegeket, amelyeket az alábbi célokra használnak, hivatalosan hitelesíteni kell:
a) Az üzleti működésben, hogyha egy termék árát mérleg segítségével határozzák meg
b) A gyógyszerek előállításakor a gyógyszertárakban valamint az orvosi és gyógyszertári laboratóriumokban végzett analíziseknél.
c) Hivatalos célokra.
d) A kész-csomagolásoknál.
A hitelesíthési hivatal leellenőriz minden egyes mérleget és hitelesíthési jellel látja el. Ezáltal igazolva van a megengedett tűréshatáron belüli pontossága. Az EU-hitelesíthető érvényessége az EU (Európai Unió) minden tagországára kiterjed.


Hitelesítési értéke:
A hitelesítési tűrés értéke, a mérleg függvényében 1 d és 10 d között, osztásérték.


Hitelesíthető/nem hitelesíthető mérlegek:
Méréstechnikailag majdnem azonosak. A hitelesíthető mérlegeknél az egyes részleteket a törvény írja elő, pl. védett szoftver, plusz feliratok.


Huzatvédő:

A d ≤ 1 mg osztásértékű mérlegeknél szükséges a zavaró légmozgások kivédése érdekében.
IP 54 -es védettség a DIN EN 60529 szerint Alkalmas száraz tartományokban való alkalmazásra. Korlátozottan porzáró.
IP 65 -es védettség a DIN EN 60529 szerint Folyadékokkal való rövid érintkezésre alkalmas. A tisztításhoz nedves kendőt használjon. Porzáró.
IP 67 -es védettség a DIN EN 60529 szerint Alkalmas nedves tartományokban való rövid idejű alkalmazásra.
Tisztítás vízsugárral. Rövid idejű merítés lehetséges. Porzáró.
IP 68 -es védettség a DIN EN 60529 szerint  Alkalmas nedves tartományokban való tartós alkalmazásra. Tisztítás vízsugárral. Alámeríthető. Porzáró.


ISO 9000 és az utána következők:
Minőségirányítási rendszer, egy DIN-szabvány formájában egy vállalat minőségirányításához.


ISO/GLP-jegyzőkönyvezés:
A minőségirányítási rendszerekben követelmény a mérleg eredményeiről (nyers adatokról) valamint a mérleg helyes jusztírozásának a dátum és óra valamint a mérleg azonosítójának megadásával készült nyomtatvány. A legegyszerűbb ezt egy csatolt nyomtatón keresztül készíteni.

Hitelesíteni csak a „hitelesíthető“ mérlegeket lehet, amelyek a zöld M-el vannak megjelölve.


Kalibrálás vagy hitelesítés:
Kalibrálni bármelyik kifogástalan mérleget lehet. A DKD egy állami felügyelet alatt levő privát szolgáltatás az ISO 9000 szabványsorozat szerinti vagy például a termelési vagy kutatási magas minőségi követelmények biztosítása érdekében.


Kapacitás-kijelzés:
A mérleg kijelzőjén egy emelkedő fénycsík jelzi az lefoglalt és rendelkezésre álló mérési tartományt.


Kettős méréshatáros mérleg:
Egy mérleg teljes mérési tartománya fel van osztva és a d1 osztásértékkel kezdődik. A finom tartomány elhagyása után az osztásérték d2, többnyire 2 x d1. Az átváltás automatikusan történik.


Külső ellenőrző súly (korábban kalibráló súly):
A mérleg pontosságának beállítására vagy ellenőrzésére szolgál. A mérési tartomány jusztírozása. A külső ellenőrzősúlyt bármikor, akár utólag is lehet a DKD által tanúsíttatni, lásd a 89. oldalon.


Linearitás / helyesség
A súlykijelzés legnagyobb plusz vagy mínusz eltérése a mindenkori ellenőrzősúly értékéhez viszonyítva, a teljes mérési tartományon.


Megengedett hőmérsékleti tartomány:
A megengedett értékeknél nagyobb vagy alacsonyabb hőmérséklet mérési hibákhoz vezethet, a hitelesíthető mérlegeknél a megjelölő táblácskán meg van adva.

 

Megfelelőségi nyilatkozat:
Azt dokumentálja, hogy egy termék megfelel az EU-irányelveinek.
Az elektromos mérlegeknél mindig a CEmegjelöléssel egyszerre használják.


Mérés tűréshatárral:
A felső és alsó határértéket egyenként be kell programozni. A határérték megadása grammban, darabban vagy %-ban szokásos. Tűrésellenőrzéskor, mint például adagolásnál, porciózásnál vagy osztályozásnál a mérleg kijelzi a határértékek alá vagy fölé esést.


Méréshatár max:
A mérleg munkatartománya: A mérleg a megadott súlyértékig terhelhető, mint felső határig.


Minimális teher Min:

A hitelesíthető mérleg mérési tartományának az alsó határa. Ez a hitelesíthési táblán is fel van tüntetve. A mérleg a minimális teher alatt is működik.


Nettó-Összesen:
= egy recept minden összetevőjének a teljes súlya, a mérőedény súlya nélkül.


Osztásérték, d:
Digitális kijelző esetén a legkisebb leolvasható súlyérték.


Összegezés:
Tetszőlegesen sok különálló mérést ad automatikusan a teljes összeghez, például egy tétel minden egyes mérési eredményét.


Referencia-súly (darabszámlálásnál):
Reprezentatív részsúly azonos darabok darabszámlálásánál. Több darab átlagából nyerjük. A referencia-darabszám a darabok kiválasztott száma a referenciatömeg meghatározásához. Többnyire 10 és 50 darab között Az egyes darabok darabszámlálása


Reprodukálóképesség (= standard eltérés):
A megismételt mérések egyezőségének mértéke (pl. mérleg esetén) azonos körülmények között. Többnyire 1 d vagy kisebb. Minőségi jellemző.


Sűrűségmeghatározás (korábban “fajlagos súly“):
Lásd a 29. oldalon


Százalék meghatározása (példa):
Egy próbadarab referenciasúlya száradás előtt 50 g = a mérleg 100 %-ot jelez ki. A száradás után 40g = a mérleg kijelzése 80 % abszolút (száraz tömeg) vagy 20 % relatív (nedvesség).


Szubtraktív tára:
Az elektromos mérleg rendelkezésre álló mérési tartományát lecsökkenti a tárával. Példa: Egy mérleg mérési tartománya Max 6000 g, tára (érőedény) 470 g, a még rendelkezésre álló mérési tartomány 5530 g.


Tanúsítvány:
Kalibrálási bizonylat.


Tűrési ellenőrzések:
Lásd a mérés tűréshatárral.


Újrakalibrálás:
A mérőeszközök / ellenőrzőeszközök periódikus utólagos mérése (pl. mérlegek / ellenőrzősúlyok) azok helyességének ellenőrzésére A mérőeszközök felügyelete.

 

Visszavezethetőség nemzeti etalonokra:
Az ISO 9000-es szabvány megköveteli, hogy az össze ellenőrző eszköz (pl. ellenőrző súlyok) a hivatalos etalonokkal a meghatározott tűrésen belül megegyezzen. Megakadályozza a helytelen méréseket.
1033 Budapest, Szőlőkert utca. 4., Tel.: 243-3756, e-mail: info@complexlab.hu
® Copyright 2019 Complexlab